JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

advokát, partner, členka dozorčí rady

JUDr. Zuzana Smítková pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. ako advokát, partner a zároveň zasadá v dozornej rade spoločnosti. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpila už v roku 1997 ako advokátsky koncipient a od roku 2000 tu vykonáva advokáciu. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvovala v roku 1997 a od roku 2000 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 08695. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právo občianske, rodinné, či dedičské.

Pozícia

 • Advokát, partner, člen dozornej rady advokátskej kancelárie

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (JUDr.)

Špecializácia

 • Občianske právo – spis zmlúv, zastupovanie v súdnych sporoch
 • Nehnuteľnosti - predaje, zástavy, nájmy
 • Obchodné právo, vr. práva obchodných spoločností
 • Správne právo – stavebné a územné konanie, konanie pred OIP ai.
 • Rodinné právo - majetkové pomery manželov, pomery k deťom, rozvody
 • Dedičské právo
 • Trestné právo – hospodárska kriminalita
 • Lesnícke právo
 • Pracovné právo
 • Vnútroštátne i medzinárodné obchodné arbitráže
 • Zastupovanie vo všetkých súdnych aj správnych konaniach

Jazyky

 • Český
 • Anglický
 • Španielsky
 • Ruský

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .