Mgr. Šimon Toman

advokátsky koncipient

Mgr. Šimon Toman pôsobí vo vedení advokátskej kancelárie Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpil v roku 2017 a počas svojho pôsobenia prišiel s niekoľkými inovatívnymi projektmi, vďaka čomu vznikla napríklad služba CyberSecurity Compliance či Kvalitný firemný právnik. Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne absolvoval v roku 2020 a toho istého roku bol zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 44814. Jeho právna expertíza je predovšetkým v oblasti kybernetickej bezpečnosti či telekomunikácií.

Pozícia

  • Manažér klientov

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Mgr.)

Špecializácia

  • Právo pre štartupy
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Telekomunikácie

Jazyky

  • Český
  • Anglický
  • Čínsky

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .