JUDr. Petr Toman, LL.M.

advokát a spoločník

JUDr. Petr Toman, LL.M. je spoločníkom advokátskej kancelárie Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. av zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou je zapísaný pod č. 00685. V roku 1993 založil pôvodnú advokátsku kanceláriu Toman & Partneri, kde vykonával advokáciu až do fúzie kancelárie v roku 2023. Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne absolvoval v roku 1 vlastné kancelárie pôsobil v advokátskej poradni v Chomutove. Po novembrových udalostiach sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, kde stál v ústavno-právnom výbore, navrhol a bol spoluautorom niekoľkých zákonov prijatých FZ v tom čase. Od roku 2005 aktívne pôsobí v orgánoch Českej advokátskej komory av roku 2021 bol zvolený za podpredsedu predstavenstva. Počas svojej kariéry získal množstvo ocenení, okrem iného bol verejnosťou zvolený za Právnika roka, pravidelne sa objavuje v médiách a je spoluautorom niekoľkých významných publikácií. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby okrem iného v oblasti práva obchodného, ​​občianskeho či ústavného.

Pozícia

 • Advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (JUDr.)

Špecializácia

 • Ochrana osobnosti
 • Reštitučné spory
 • Volebné právo
 • Právna regulácia politických strán
 • Ochrana práv spotrebiteľov vo vzťahu k bankovým inštitúciám
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Ústavné právo

Jazyky

 • Český
 • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .