Mgr. Tereza Karasová

advokátka

Pôsobí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v súčasnosti je členkou Tímu obchodného práva. Od roku 2014 je advokátkou zapísanou pod č. 15386 v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou. Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni absolvovala v roku 2010. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby v odbore občianskeho a obchodného práva so zameraním na právo obchodných spoločností a premien obchodných spoločností.

Pozícia

  • Členka Tímu obchodného práva

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Mgr.)

Špecializácia

  • občianské právo
  • obchodné právo
  • právo obchodných korporácií
  • nekalosúťažné právo

Jazyky

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .