Mgr. Sabina Čamdžicová

advokát

Mgr. Sabina Čamdžicová pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. ako advokát so špecializáciou predovšetkým na rodinné právo. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpila v roku 2019 ako advokátsky koncipient av roku 2022 sa stala advokátkou. Právnickú fakultu Palackého univerzity v Olomouci absolvovala v roku 2015 a od roku 2022 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 20377. V rámci svojej právnej praxe sa najviac venuje najmä právu občianskemu a rodinnému.

Pozícia

  • Advokát

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci (Mgr.)

Špecializácia

  • rodinné právo
  • občianske právo

Jazyky

  • Český
  • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .