Mgr. Roman Lukáč

advokát

Roman Lukáč pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2014 a v súčasnosti vedie jej Tím súkromného práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2013 a od roku 2017 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 17752. V rámci svojej špecializácie poskytuje komplexné právne služby so zameraním na zmluvnú agendu a náhradu škody, právo nehnuteľných vecí, športové a spolkové právo a litigácie. Ďalej sa zameriava na poskytovanie právnych služieb v oblasti pracovného, správneho a ústavného práva.

POZÍCIA

  • Vedúci Tímu súkromného práva a nehnuteľností

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • rodinné právo
  • pracovné právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .