Mgr. Renáta Lexmanová

advokátsky koncipient

Pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2019 na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom v súčasnosti je členkou Tímu súkromného práva. Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roku 2019 a od toho istého roku je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 45450. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na záväzkové, občianske a pracovné právo. 

POZÍCIA

  • Členka Tímu súkromného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • záväzkové právo
  • občianske právo
  • pracovné právo

Jazyky

  • Český
  • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .