Mgr. Petr Sailer

advokát

Petr Sailer pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v súčasnosti vedie jej Tím obchodného práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2012 a od roku 2015 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 16315. Špecializuje sa na občianske a obchodné právo so zameraním na zmluvnú agendu, záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, korporátne právo vrátane corporate governance a premien obchodných spoločností, akvizičné transakcie a due diligence, cenné papiere a litigácie. Ďalej sa zameriava na poradenstvo v oblasti zdravotníckeho práva.

POZÍCIA

  • Vedúci Tímu obchodného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • záväzkové právo
  • procesné právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .