Mgr. Nikola Turková

advokátsky koncipient

Mgr. Nikola Turková pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2019 a v súčasnosti je členkou Tímu verejného práva. Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roku 2019 a v tom istom roku bola zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 44333. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na športové právo, právo verejných zákaziek a ochranu osobných údajov.

POZÍCIA

  • Členka Tímu verejného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • športové právo
  • verejné zákazky
  • ochrana osobných údajov

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .