Mgr. Nick Byrtus

advokátsky koncipient

Mgr. Nick Byrtus pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. od roku 2021 na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom je členom Tímu Súkromného práva. Právnickú fakultu Palackého univerzity v Olomouci absolvoval v roku 2020 a toho istého roku bol zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 44450. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na oblasti práva občianskeho, obchodného, ​​trestného či správneho.

Pozícia

  • Advokátsky koncipient

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci (Mgr.)

Špecializácia

  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Trestné právo
  • Správne právo

Jazyky

  • Český
  • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .