Mgr. Miroslav Kopeček

advokát

Miroslav Kopeček pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v súčasnosti vedie jej Tím trestného práva. Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roku 2006 a od roku 2009 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 13010. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje najmä na oblasť práva trestného, občianskeho hmotného a procesného, právo na ochranu osobných údajov (GDPR) a právne aspekty slobodného prístupu k informáciám. Je poverený vedením pobočky v Olomouci. Je členom Únie obhajcov ČR.

POZÍCIA

  • Vedúci Tímu trestného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • trestné právo
  • občianske právo hmotné a procesné
  • ochrana osobných údajov (GDPR)
  • právo slobodného prístupu k informáciám

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .