Mgr. Martina Zapletalová

advokátka

Martina Zapletalová pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 1997 a v súčasnosti je členkou jej Tímu súkromného práva a nehnuteľností. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvovala v roku 1999 a od roku 2003 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 09636. V rámci svojej špecializácie sa venuje predovšetkým zmluvnej agende, a to najmä v oblasti práva k nehnuteľnostiam a občianskeho a športového práva.

POZÍCIA

  • Členka Tímu súkromného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • právo nehnuteľností
  • športové právo
  • občianske právo
  • obchodné právo
  • záväzkové právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .