Mgr. Marie Tomášková

advokátka

Marie Tomášková pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2016, najprv na pozícii právneho asistenta, od roku 2018 na pozícii advokátskeho koncipienta a od roku 2021 ako advokát, pričom v súčasnosti je členkou Tímu súkromného práva a pohľadávok. Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roku 2018 a od roku 2021 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 19952. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na oblasť práva občianskeho hmotného a procesného, najmä na záväzkové vzťahy a právo nehnuteľných vecí a problematiku reštitúcií (vrátane cirkevných).

POZÍCIA

  • Členka Tímu súkromného práva a pohľadávok

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • pracovné právo
  • právo nehnuteľností

JAZYKY

  • český
  • anglický
  • nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .