Mgr. Lucie Krejčí

advokátka

Lucie Krejčí pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2014 a v súčasnosti je členkou Tímu súkromného práva. Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni absolvovala v roku 2010 a od roku 2014 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 15752. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje najmä na nehnuteľnosti a záväzkové vzťahy. Ďalej poskytuje právne služby v oblasti stavebného práva a územného plánovania.

POZÍCIA

  • Členka Tímu súkromného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • rodinné právo
  • pracovné právo

JAZYKY

  • český
  • nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .