Mgr. Linda Pešková

advokát

Mgr. Linda Pešková pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2019 a v súčasnosti je členkou Tímu obchodného práva. Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne absolvovala v roku 2019 a od roku 2023 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 20758. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na obchodné, občianske a korporátne právo so zameraním na vymáhanie pohľadávok.

POZÍCIA

  • Členka Tímu obchodného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • obchodné právo
  • občianske právo
  • korporátne právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .