Mgr. Jana Zakopalová

advokátka

Jana Zakopalová pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2014, v súčasnosti je členom Tímu korporátneho práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvovala v roku 2015 a od roku 2018 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 18245. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby v oblasti občianského a obchodného práva so zameraním na právo obchodných korporácií.

Pozicia

  • Člen Tímu korporátného práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

Specializace

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • civilné právo procesné

Jazyky

  • český
  • anglický
  • francúzský

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .