Mgr. Jan Široký

advokát

Jan Široký pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol.s r.o. od roku 2017 a v súčasnosti vedie jej Tím korporátneho práva. Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne absolvoval v roku 2004 a od roku 2007 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 11847. V rámci svojej špecializácie sa venuje predovšetkým obchodnému právu so zameraním na právo spoločností, fúzie a akvizície, reštrukturalizácie, úverové financovanie, súťažné právo a ochranu spotrebiteľa.

POZÍCIA

  • Vedúci Tímu korporátneho práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • obchodné právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .