Mgr. Jakub Harapát

advokát

Mgr. Jakub Harapát pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2017, najprv na pozícii právneho asistenta, od roku 2019 na pozícii advokátskeho koncipienta a od roku 2023 ako advokát, pričom je členom Tímu Súkromného práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2019 a od roku 2023 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 20805. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na oblasti práva občianskeho hmotného a procesného, najmä v oblasti nehnuteľností, záväzkových vzťahov, litigácie a na pracovné právo.

POZÍCIA

  • Člen Tímu súkromného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • pracovné právo
  • právo nehnuteľností

JAZYKY

  • český

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .