Mgr. Filip Novotný, LL.M.

advokátsky koncipient

Filip Novotný pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2021 na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom v súčasnosti je členom Tímu obchodného práva. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvoval v roku 2018. V roku 2020 absolvoval University of Vienna. Od roku 2021 je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 43667. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na občianske a obchodné právo, právo obchodných korporácií a prepravné právo.

POZÍCIA

 • Člen Tímu obchodného práva

VZDELANIE

 • University of Vienna (LL.M.)
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

 • občianske právo
 • obchodné právo
 • právo obchodných korporácií
 • prepravné právo

JAZYKY

 • český
 • anglický
 • poľský
 • nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .