Mgr. Filip Karpíšek

Of Counsel

Filip Karpíšek pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2000 a v súčasnosti pôsobí ako advokát Of Counsel. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvoval v roku 1998 a od roku 2002 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 09494. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti verejného práva, najmä práva verejných zákaziek a koncesií, správneho práva a v oblasti nakladania s majetkom Českej republiky a územných samosprávnych celkov.

POZÍCIA

  • Of Counsel

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • právo verejných zákaziek a koncesií
  • obchodné právo
  • správne právo
  • zastupovanie v správnych konaniach a v súdnych správnych konaniach

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .