Mgr. Dana Šámal Dušková

advokátka

Dana Šámal Dušková pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2011, pričom v súčasnosti je členkou Tímu korporátneho práva. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvovala v roku 2016 a od roku 2019 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 18809. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, autorského práva a obchodného práva so zameraním na právo záväzkové, právo obchodných korporácií, právo nekalosúťažné a právo ochrany osobných údajov (GDPR).

POZÍCIA

  • Členka Tímu korporátneho práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • právo obchodných korporácií
  • nekalosúťažné právo
  • ochrana osobných údajov (GDPR)

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .