Mgr. Bc. Martin Prachař

advokát

Mgr. Martin Prachař pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2019 a v súčasnosti je členom Tímu trestného práva. Právnickú fakultu Paneurópskej univerzity v Bratislave absolvoval v roku 2014 a od roku 2019 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 18586 a od roku 2021 je zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedenom Slovenskou advokátsku komorou pod č. 300431. Titul Bc. získal na Metropolitnej univerzite v Prahe, odbor Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva, správneho práva a práva ústavného. Je členom Únie obhajcov ČR. Je tiež rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov vedenom Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

POZÍCIA

  • Člen Tímu trestného práva

VZDELANIE

  • Paneurópska univerzita v Bratislave (Mgr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • trestné právo
  • správne právo
  • ústavné právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .