Mgr. Aleš Brodský

advokát

Mgr. Aleš Brodský pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2019 a v súčasnosti je členom Tímu Súkromného práva. Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roku 2004 a od roku 2007 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 11760.
V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje na oblasti práva občianskeho, najmä v oblasti nehnuteľností, rodinného práva a záväzkových vzťahov, litigácií a tiež práva trestného a správného.

Pozícia

  • Člen Tímu soukromného práva

Vzdelanie

  • Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Špecializácia

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • procesné právo
  • trestné právo

Jazyky

  • český
  • nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .