JUDr. Tomáš Chrenek, Ph.D., LL.M., MPH

advokát a spoločník

Tomáš Chrenek je od roku 2020 spoločníkom advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. Pôsobí tu od roku 2009, a to najprv na pozícii právneho asistenta a následne na pozícii advokátskeho koncipienta. Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni absolvoval v roku 2011 a od roku 2015 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 16053, v zozname usadených európskych advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou je pod č. 300407 zapísaný od roku 2020. Na University of Oxford, Magdalen College študoval na pre-graduálnom stupni. Doktorský titul získal na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, titul LL.M. mu bol udelený na IE Business School v Madride, titul MPH získal na Slovenskej zdravotnickej univerzite a titul Ph.D. na katedre občianského práva Západočeskej univerzity v Plzni. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby v oblasti obchodného práva, najmä práva obchodných spoločností a v oblasti medzinárodného práva.

POZÍCIA

 • Advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie

VZDELANIE

 • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Mgr.)
 • University of Oxford, Magdalen College (Bachelor’s degree studies)
 • Paneurópska univerzita v Bratislave (JUDr.)
 • IE Business School v Madride (LL.M.)
 • Slovenská zdravotnícka univerzita (MPH)
 • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Ph.D.)

ŠPECIALIZÁCIA

 • obchodné právo
 • medzinárodné právo

JAZYKY

 • český
 • slovenský
 • anglický
 • španielsky

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .