JUDr. Simona Kalousová

advokátsky koncipient

Simona Kalousová pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2020 na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom v súčasnosti je členkou Tímu korporátneho práva. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvovala v roku 2020 a od toho istého roku je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 44820. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na obchodné právo a právo obchodných korporácií či trestnú zodpovednosť právnických osôb.

POZÍCIA

  • Členka Tímu korporátneho práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • obchodné právo – právo obchodných korporácií
  • trestné právo – trestná zodpovednosť právnických osôb

JAZYKY

  • český
  • anglický
  • nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .