JUDr. Michal Odarčenko

advokát

Michal Odarčenko pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v súčasnosti je členom Tímu obchodného práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2015 a od roku 2018 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 18443. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti občianskeho a obchodného práva so zameraním na akvizičné projekty a právne vzťahy v oblasti športu.

POZÍCIA

  • Člen Tímu obchodného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • záväzkové právo
  • právo obchodných korporácií
  • športové právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .