JUDr. Martin Lehocký

advokát

Pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku , v súčasnosti je členom Tímu verejného práva. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2017 (Mgr.) a 2020 (JUDr.) a od roku 2021 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 19734. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby v oblasti verejného obstarávania, trestného, občianského, obchodného a pracovného práva.

POZÍCIA

Člen Tímu verejného práva

VZDELANIE

Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.), (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • trestné právo
  • občianske právo
  • obchodné právo
  • verejné obstarávanie
  • pracovné právo

JAZYKY

  • Český
  • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .