JUDr. Kateřina Preiningerová

advokátka

Kateřina Preiningerová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2001 a v súčasnosti vedie jej Tím rodinného práva. Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni absolvovala v roku 1999 a od roku 2003 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 09812. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje najmä na oblasť práva rodinného a občianskeho procesného. Je mediátorom v zmysle českého zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii.

POZÍCIA

  • Vedúci Tímu rodinného práva

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (Mgr.)
  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • rodinné právo
  • občianske právo
  • mediácia

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .