JUDr. Jan Nemanský, Ph.D.

advokát a spoločník

Jan Nemanský je spoločníkom v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2014. V kancelárii pôsobí od roku 2001. Od roku 2005 je advokátom zapísaným pod č. 10599 v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou a od roku 2020 je zapísaný v zozname usadených európskych advokátov vedenom Slovenskou advokátsku komorou pod č. 300405. V rámci svojej špecializácie poskytuje komplexné právne služby v oblasti občianskeho, obchodného a záväzkového práva s osobitným zameraním na poskytovanie právnych služieb spojených s problematikou pohľadávok a ich riešenia. Je členom Kontrolnej rady Českej advokátskej komory. Je tiež rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov vedenom Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

POZÍCIA

  • Advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
  • Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • občianske právo
  • zmenky
  • insolvenčné právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .