JUDr. Jakub Kotrba

advokát a spoločník

Jakub Kotrba pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 1997, pričom v súčasnosti je riadiacim spoločníkom advokátskej kancelárie. Od 11. októbra 2001 je advokátom zapísaným pod č. 09161 v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou a od roku 2020 je zapísaný pod č. 300406 tiež v zozname usadených európskych advokátov vedenom Slovenskou advokátsku komorou. V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby v obore obchodného práva so zameraním na právo obchodných spoločností, ich premien a právo cenných papierov.

POZÍCIA

  • Advokát, spoločník a konateľ advokátskej kancelárie

VZDELANIE

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy (JUDr.)

ŠPECIALIZÁCIA

  • obchodné právo
  • cenné papiere
  • občianske právo

JAZYKY

  • český
  • anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .