Mgr. Jiří Myšák

advokát

Mgr. Jiří Myšák pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. ako advokát. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpil ako advokátsky koncipient už v roku 2010 do roku 2014 v rovnakej kancelárii vykonáva advokáciu. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvoval v roku 2010 a od roku 2014 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou č. 15444. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje okrem iného na insolvenčné, nehnuteľnostné, korporátne či obchodné právo.

Pozícia

 • Advokát

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Mgr.)

Špecializácia

 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo
 • Insolvenčné právo
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Správne právo
 • Trestné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Nehnuteľnostné právo
 • Technická harmonizácia a normalizácia, metrológia a uvádzanie výrobkov na trh

Jazyky

 • Český
 • Anglický

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .