Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M.

advokát

Mgr. Jaroslava Přibylová Saxlová, LL.M. pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. ako advokát. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpila už v roku 2011 ako študent, následne od roku 2015 v kancelárii pracovala ako advokátsky koncipient av roku 2020 sa stala advokátkou. Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe absolvovala v roku 2018 a od roku 2020 je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 19188. V rámci svojej právnej praxe sa zameriava predovšetkým na právo občianske, právo duševného vlastníctva, kyberbezpečnosti či IT právo.

Pozícia

 • Advokát

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (Mgr.)
 • Certifikovaný kurs Health Technology Assessment (HTA) na Technische Universität Berlin

Špecializácia

 • zdravotnícke právo
 • občianske právo
 • právo duševného vlastníctva
 • pracovné právo
 • náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy
 • ochrana osobnosti
 • kauzy s cezhraničným prvkom

Jazyky

 • Český
 • Anglický
 • Nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .