JUDr. Jan Hrnčář

advokát

JUDr. Ján Hrnčář pôsobí v Advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba spol. s r.o. ako advokát a v súčasnosti vedie tím litigácií. Do pôvodnej kancelárie Toman & Partneri nastúpil ako advokát v roku 2018. Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne absolvoval v roku 2006 (Mgr.) a 2007 (JUDr.) a od roku 2010 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 13136. V rámci svojej právnej praxe sa špecializuje najmä na právne poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného či nehnuteľného práva.

Pozícia

 • Advokát, partner

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Mgr.), (JUDr.)

Špecializácia

 • Právo nehnuteľností a development
 • Sporná agenda (litigácia)
 • Náhrada škody a ujmy na zdraví
 • Právo pozemných komunikácií
 • Občianskoprávna a zmluvná agenda
 • Pracovné právo, zamestnanosť
 • Správne právo
 • Právo obchodných spoločností

Jazyky

 • Český
 • Anglický
 • Nemecký

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .