Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

advokát, člen dozorčí rady

Jan Pauly pôsobí v advokátskej kancelárii Advokátní kancelář spol. s r.o. od roku 2000. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvoval v roku 1975 a od roku 1996 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou pod č. 05790. V rámci svojej špecializácie poskytuje komplexné právne služby v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, práva cenných papierov a kapitálového trhu a teórie práva. Okrem svojej právnej praxe sa venuje publikačnej činnosti a ďalej pôsobí ako univerzitný profesor. V rokoch 2012 – 2020 bol doc. Pauly dekanom Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni.

POZÍCIA

 • Advokát

VZDELANIE

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (JUDr.)
 • Ústav státu a práva ČSAV (CSc.)
 • Národohospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej v Prahe (Doc.)

ŠPECIALIZÁCIA

 • občianske právo
 • obchodné právo
 • cenné papiere a kapitálový trh
 • teória práva

JAZYKY

 • český
 • anglický
 • francúzsky
 • ruský

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .