Tím

Priority a princípy

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. sa s cieľom individuálneho a vysoko odborného riešenia konkrétneho prípadu jednotliví advokáti a advokátski koncipienti špecializujú na nižšie opísané právne oblasti tak, aby právne služby boli poskytované vždy so zodpovedajúcou erudíciou a skúsenosťami.

 • Vaše práva – naša priorita.
 • Chránime dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa našich klientov.
 • Poskytujeme klientom všetky informácie týkajúce sa riešenia ich prípadov.
 • Odporúčame a realizujeme také riešenia, ktoré vedú k úspore nákladov klientov.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v miere, ktorá je nevyhnutná pre úspešné riešenie prípadov.
 • Sme zastihnuteľní 24 hodín denne.
 • Špecializujeme sa na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuálne legislatívne procesy, judikatúru a odbornú literatúru.
 • Sledujeme a presadzujeme nové trendy v oblasti poskytovania právnych služieb.
 • Odporúčame a realizujeme riešenie prípadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Pracujeme v špecializovaných tímoch umožňujúcich potrebnú zastupiteľnosť jednotlivca.
 • Starostlivo evidujeme odpracovaný čas pri riešení prípadov a klientom túto evidenciu sprístupňujeme.
 • Disponujeme všetkým potrebným zázemím.

Administratíva

Veronika Zadáková
Zástupca vedúcej kancelárie
Alena Krajčovičová
Vedúci sekretariátu
Kristýna Blahníková
Üčtovné
Nikola Dvořáková
Asistentka spoločníkov
Mgr. Hana Černá
Bid manager
Mgr. David Zdařil
Marketing manager