Tím

Priority a princípy

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. sa s cieľom individuálneho a vysoko odborného riešenia konkrétneho prípadu jednotliví advokáti a advokátski koncipienti špecializujú na nižšie opísané právne oblasti tak, aby právne služby boli poskytované vždy so zodpovedajúcou erudíciou a skúsenosťami.

 • Vaše práva – naša priorita.
 • Chránime dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa našich klientov.
 • Poskytujeme klientom všetky informácie týkajúce sa riešenia ich prípadov.
 • Odporúčame a realizujeme také riešenia, ktoré vedú k úspore nákladov klientov.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v miere, ktorá je nevyhnutná pre úspešné riešenie prípadov.
 • Sme zastihnuteľní 24 hodín denne.
 • Špecializujeme sa na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuálne legislatívne procesy, judikatúru a odbornú literatúru.
 • Sledujeme a presadzujeme nové trendy v oblasti poskytovania právnych služieb.
 • Odporúčame a realizujeme riešenie prípadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Pracujeme v špecializovaných tímoch umožňujúcich potrebnú zastupiteľnosť jednotlivca.
 • Starostlivo evidujeme odpracovaný čas pri riešení prípadov a klientom túto evidenciu sprístupňujeme.
 • Disponujeme všetkým potrebným zázemím.

Administratíva

Veronika Zadáková
Zástupca vedúcej kancelárie
Alena Krajčovičová
Vedúci sekretariátu
Kristýna Blahníková
Üčtovné
Nikola Dvořáková
Asistentka spoločníkov
Mgr. Hana Černá
Bid manager