„Ukradnuté domény“

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

V oblasti „ukradnutých domén“ sa možno stretnúť najmä s dvomi typmi konania:

  1. špekulant si registruje „blokačné domény“, o ktorých sa domnieva, že o ne bude mať niekto v budúcnosti záujem,
  2. cudzej osobe sa podarí zaregistrovať si cudziu doménu tak, že využije nepozornosť jej doterajšieho vlastníka, ktorý si zabudne predĺžiť registráciu domény.

V oboch prípadoch zneužívajúci vlastník domény (špekulant) zvyčajne ponúkne doménu na ďalší predaj alebo ju ponúkne za absolútne premrštenú sumu pôvodnému používateľovi, prípadne ju prosto zablokuje.

Výnimkou nie je ani situácia, keď doména určitého podniku nie je registrovaná na samotný podnik, ale na jeho zamestnanca alebo člena jeho štatutárneho orgánu. Takáto osoba nemusí byť po svojom odchode z podniku vždy ochotná prepísať doménu späť či i len poskytnúť potrebnú spoluprácu.

Sme pripravení podniknúť právne kroky na odblokovanie špekulantmi zabraných domén alebo na vrátenie „ukradnutých“ domén podnikateľom či iným osobám, ktoré boli postihnuté takýmto zneužívajúcim konaním. Niektoré prípady sa nezaobídu bez súdneho konania. Náš postup môže zahŕňať žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, najmä v prípadoch, keď sa v príslušnej doméne nachádza obsah, ktorý poškodzuje dotknutú osobu. V poslednom čase rastie počet prípadov, keď sa pri využití odbornej právnej pomoci darí ochrániť používateľa, ktorý má na príslušnú doménu hmotné právo.

Aké situácie zvyčajne riešime pre našich klientov v súvislosti s ukradnutými doménami?

  • Zabudol som si predĺžiť registráciu domény
  • Spory o doménu
  • Nákup a registrácia webových domén
  • Chcem kúpiť doménu v držbe špekulanta
  • Niekto si zaregistroval doménu s názvom mojej spoločnosti
  • Ako zaregistrovať doménu na podnik
  • Potrebujem prepísať vlastníka domény
  • Ako ukončiť vlastníctvo domény

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?