Trestné právo

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s obhajobou našich klientov chápeme, že obvinenie z trestného činu môže byť mimoriadne stresujúca skúsenosť. Preto sme hrdí na to, že sa o našich klientov staráme individuálne a účinne ich zastupujeme počas celého trestného konania, vďaka čomu sme od roku 2013 každoročne získali ocenenie vysoko odporúčaná trestnoprávna kancelária. Uvedomujeme si vážne dôsledky, ktoré môže mať obvinenie z trestného činu na život našich klientov, a preto sme pripravení poskytnúť podporu a poradenstvo potrebné na zvládnutie tohto náročného obdobia. Naším cieľom je poskytnúť našim klientom istotu a pokoj, takže sa môžete spoľahnúť, že vás budeme informovať, odpovedať na vaše otázky a bojovať za vaše práva.

Nejčastěji řešené problémy

  • poskytovanie právnej pomoci pri podaní vysvetlenia či svedeckej výpovede v rámci prípravného trestného konania
  • obhajoba obvineného vo všetkých fázach trestného konania (prípravné konanie, hlavné pojednávanie, konanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch)
  • právne zastúpenie zúčastnených osôb a poškodených pri uplatňovaní ich nárokov v trestnom konaní
  • due diligence a spracovanie interných opatrení právnických osôb ako prevencia ich trestnej zodpovednosti
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na trestné právo

V tíme našej advokátskej kancelárie je niekoľko renomovaných a pravidelne hodnotených odborníkov na trestné právo. JUDr. Petr Toman je okrem iného zakladajúcim členom a členom prezídia Únie advokátov Českej republiky, z.s. Spolu s JUDr. Jiřím Polanským je vyhľadávaným autorom rôznych stanovísk z oblasti trestného práva a v tejto oblasti tiež prednáša pre odbornú i laickú verejnosť. JUDr. Polanský, ktorý je aj členom Českej advokátskej komory, sa okrem iného významne podieľal na prerokovaní a schválení nového Trestného poriadku.

Od roku 2013 je naša advokátska kancelária každoročne oceňovaná ako vysoko odporúčaná advokátska kancelária v oblasti trestného práva v súťaži Právnická firma roka.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexnú odbornú právnu pomoc vo všetkých štádiách trestného konania. Našim klientom poskytujeme zastupovanie v trestnom konaní, pripravujeme písomné podania pre orgány činné v trestnom konaní a samozrejme ponúkame aj účasť na čiastkových úkonoch trestného konania, ako sú napríklad výsluchy.

Zastupovanie v trestnom konaní poskytujeme najmä v situáciách, ktoré vyplývajú z podnikateľskej činnosti alebo s ňou súvisia. Poskytujeme tiež zastupovanie pri uplatňovaní a vymáhaní nárokov klientov ako poškodených.

Poskytujeme právnu pomoc v oblasti trestného práva fyzickým a právnickým osobám. Máme tiež rozsiahle skúsenosti v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb. Našim klientom ponúkame aj komplexné audity a analýzy rizík z hľadiska dodržiavania trestnoprávnych predpisov, odporúčania na zmeny a pomoc pri ich realizácii.