Rodinné právo

Rodinné vzťahy môžu byť zložité a právne otázky si môžu vyžadovať kvalifikovanú pomoc. V našej advokátskej kancelárii poskytujeme súcitnú podporu v otázkach manželstva a rodičovstva. Naši kvalifikovaní odborníci ponúkajú individuálne poradenstvo, ktoré vám pomôže zorientovať sa v rodinnej dynamike a poskytne vám nástroje na podporu pozitívnych vzťahov. Pomôžeme vám vybudovať zdravšie vzťahy s vašimi blízkymi. Blaho vašej rodiny je našou prioritou a my za vás vyriešime právne aspekty rodinného práva.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexný právny servis týkajúci sa rozvodu manželstva, vrátane súvisiaceho konania o úprave pomerov maloletých detí na dobu po rozvode
  • komplexný právny servis týkajúci sa uzatvárania tzv. predmanželských zmlúv
  • komplexné právne služby vo veci vysporiadania spoločného majetku manželov
  • právna pomoc v súvislosti so zastupovaním v konaní o zaplatení výživného
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na rodinné právo

Vzhľadom na dôležitosť a citlivosť otázok rodinného práva je náš tím zložený z advokátov, ktorí majú dlhoročné a rozsiahle skúsenosti s právnymi službami v tejto oblasti a niečo už vo svojom živote zažili. Vypočujú vás, pochopia a pomôžu vám prekonať ťažkú životnú situáciu.

Rodinné vzťahy sú komplikované a nie vždy je možné vyriešiť ťažkosti bez kvalifikovanej pomoci. Manželstvo a deti prinášajú radosť, ale aj starosti, a preto sme tu pre vás od začiatku. Uzatvorením predmanželskej zmluvy môžete predísť zbytočným zmätkom po svadbe. Život nie je vždy rozprávka a nie každý žije šťastne až do smrti. Sme pripravení podporiť vás v týchto náročných životných situáciách, pomôcť vám nájsť optimálne riešenie a zrealizovať ho.

Všetky problémy sa snažíme riešiť diskrétne a bez zbytočných prieťahov. Pomôžeme vám s dohodami o starostlivosti o deti a styku s nimi, ako aj s rozdelením spoločného majetku manželov. Neváhame hájiť záujmy našich klientov aj na súde, pričom si plne uvedomujeme citlivosť sporu a dôležitosť osobného prístupu, na ktorý sme hrdí.

Veríme, že spoločne to dokážeme!