Právo kybernetické bezpečnosti

Moderná doba so sebou prináša nové výzvy. Na ne musí reagovať aj právo. Kybernetická bezpečnosť a súvisiace otázky otvárajú úplne novú oblasť práva, ktorá rýchlo nadobúda na význame. Denne musíme čeliť útokom hackerov. Mnohé osoby musia zavádzať bezpečnostné opatrenia vrátane správy aktív, riadenia rizík, riadenia dodávateľov a mnohých ďalších činností. Bol vytvorený NKI, ktorý má široké právomoci - vykonáva kontroly, ukladá sankcie, vydáva metodiky a upozornenia. Tieto problémy riešime, aby ste ich nemuseli riešiť vy.

Nejčastěji řešené problémy

  • Konzultácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré sa majú zaviesť
  • Poradenstvo v oblasti obstarávania a riadenia dodávateľov technológií
  • Identifikácia práv a povinností klienta v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Analýza európskej a českej legislatívy a jej vplyvu
  • Právne audity
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo kybernetickej bezpečnosti

Právne predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa preto dynamicky vyvíjajú. Často vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Naša advokátska kancelária má v tomto smere jedinečné know-how, ktoré sme získali vďaka rozsiahlym praktickým skúsenostiam s poradenstvom pre našich klientov v tejto oblasti.

Keďže však len právne znalosti v tejto oblasti nestačia, spolupracujeme v našej kancelárii s uznávanými odborníkmi v oblasti informačných technológií. Aj vďaka tomu sme schopní poskytnúť kvalifikovanú a účinnú právnu podporu všetkým subjektom, ktorých sa týka akákoľvek problematika súvisiaca s kybernetickou bezpečnosťou