Právna pomoc v súvislosti s dopravnými priestupkami a nehodami

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Je s vami v tejto súvislosti vedené priestupkové nebo trestné konanie? Bola vám alebo vašim blízkym dopravnou nehodou spôsobená škoda na zdraví alebo na majetku? Naši právnici s dlhoročnými skúsenosťami v problematike dopravných nehôd a priestupkov sú pripravení vysvetliť vám všetko potrebné.

Dopravná nehoda nie je nikdy vítanou udalosťou, o to viac, keď pri nej dôjde k ujme na zdraví. Skúsený právnik Vás v takom prípade zbaví bremena nepríjemných jednaní a starostí o to, aby ste včas a riadne uplatnili všetky svoje nároky ako poškodeného. Taktiež vám môže ako vinníkovi dopravnej nehody alebo priestupku poskytnúť kompletný servis na zvládnutie zložitého mechanizmu správneho alebo trestného konania s pokiaľ možno čo najmenšími následkami.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s dopravnými priestupkami a nehodami?

 • Dostal/a som pokutu, aké sú moje povinnosti
 • Potrebujem si overiť, koľko mi zostáva trestných bodov
 • Prekročil/a som povolenú rýchlosť
 • Alkohol a iné návykové látky za volantom
 • Chcem zmeniť trestný čin na priestupok
 • Možnosti odvolania proti pokute
 • Nezaplatenie pokuty v stanovenej lehote
 • Bol mi odobratý vodičský preukaz, aké mám možnosti?
 • Ako mi môže byť vrátené vodičské oprávnenie?
 • Zastupovanie v správnom konaní
 • Spôsobil/a som dopravnú nehodu
 • Určenie vinníka dopravnej nehody
 • Blízka osoba spáchala dopravný priestupok
 • Bola mi spôsobená škoda dopravnou nehodou, ako mám postupovať?
 • Mám záujem o obhajobu v priestupkovom/trestnom konaní v súvislosti s dopravným priestupkom/trestným činom
 • Ako jednať s poisťovňou pri uplatňovaní poistných plnení?
 • Ako jednať s protistranou (ak som vinník dopravnej nehody alebo poškodený), aby som dosiahol dohodu bez potreby súdneho konania?
 • Ako môžem získať odpustenie zvyšku trestu zákazu riadenia vozidiel (t.j. „vrátenie“ vodičského oprávnenia)?

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?