Právna pomoc pri podaní vysvetlenia a výpovede v trestnom konaní

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Vyzvala vás polícia (hoci aj telefonicky) na podanie vysvetlenia alebo svedeckej výpovede? Na výzvu polície je vašou povinnosťou sa dostaviť a podať vysvetlenie alebo svedeckú výpoveď. Zároveň však máte pri podaní vysvetlenia i výpovede právo na právnu pomoc a z toho vyplývajúce

 • právo dohodnúť si termín podania vysvetlenia alebo svedeckej výpovede tak, aby nekolidoval s vašimi prípadnými pracovnými alebo inými dôležitými povinnosťami (samozrejme sa nemožno podaniu vysvetlenia alebo svedeckej výpovede bezdôvodne vyhýbať),
 • právo na predchádzajúcu konzultáciu s odborníkom – advokátom, okrem iného aj o tom, či máte právo odoprieť výpoveď z obavy pred trestným stíhaním či už vašej vlastnej alebo blízkej osoby, alebo dokonca povinnosť odopretia výpovede v prípade, ak by ste svojou výpoveďou porušili povinnosť mlčanlivosti alebo osobitný režim utajovaných informácií,
 • právo na osobnú prítomnosť advokáta pri vašom podaní vysvetlenia alebo svedeckej výpovede na polícii.

Nepodceňujte, prosím, úlohu a účasť advokáta pri podaní vysvetlenia alebo svedeckej výpovede. V trestnom konaní totiž platí predovšetkým, že čo raz poviete, už ťažko zoberiete späť.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s podaním vysvetlenia a výpovede v trestnom konaní?

 • Mám právo odoprieť svedeckú výpoveď?
 • Bol/a som vyzvaný/vyzvaná na podanie vysvetlenia v trestnom konaní, aké mám práva?
 • Príprava pred podaním vysvetlenia a výpovede v trestnom konaní
 • Ako prebieha podanie vysvetlenia v rámci prípravného trestného konania na polícii?
 • ​​Zastupovanie pri podaní vysvetlenia na polícii
 • Ako prebieha podanie svedeckej výpovede na polícii?
 • V akých prípadoch a o akých skutočnostiach som povinný/á vypovedať?
 • V akých prípadoch môžem odoprieť podanie vysvetlenia?
 • Sťažnosť proti začatiu trestného stíhania
 • Sťažnosť na konanie orgánov pri podaní vysvetlenia a výpovede

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?