Právna pomoc obetiam trestných činov a poškodeným v trestnom konaní

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Stali ste sa obeťou trestného činu? Bola vám alebo vašim blízkym spôsobená trestným činom škoda na zdraví alebo na majetku? Náš skúsený tím právnikov vám ochotne pomôže.

Samozrejme sme taktiež pripravení vám poskytnúť komplexný servis počas celého trestného konania vrátane jednaní s policajnými orgánmi, štátnym zastupiteľstvom, súdmi, no aj s páchateľom. Preneste na nás všetky formality, ktoré v týchto ťažkých životných situáciách dopadajú na obete a poškodených.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s právnou pomocou obetiam trestných činov a poškodeným v trestnom konaní?

 • Aké mám práva ako obeť trestného činu?
 • Ako sa môžem domôcť náhrady škody, ktorá na mne bola spáchaná?
 • Ako mám podať trestné oznámenie?
 • Aké sú postupy v trestnom konaní?
 • Som obeť trestného činu. Môžete mi pomôcť s trestným konaním?
 • Ako možno chrániť obeť trestného činu pred páchateľom?
 • Aké mám procesné práva ako poškodený/á a ako ich môžem uplatňovať v trestnom konaní?
 • Práva obetí sexuálneho násilia
 • Právne poradenstvo pri spáchaní trestného činu krádeže
 • Mne alebo mojej blízkej osobe bolo ublížené na zdraví
 • Právna pomoc pri dokazovaní psychického násilia
 • Ako postupovať, keď som sa stal/a obeťou vydierania
 • Právna pomoc obetiam korupcie
 • Poskytovanie právneho servisu v súvislosti s právom na informácie

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?