Pracovné právo

Pracovnoprávne vzťahy prinášajú do života zamestnancov a zamestnávateľov mnoho sporných situácií, v ktorých potrebujú rýchle a komplexné právne poradenstvo. Dokážeme poradiť tak medzinárodným korporáciám zamestnávajúcim stovky zamestnancov vrátane zahraničných osôb, ako aj stredným a malým podnikateľom, ktorí čelia rizikám a tlakom, ktoré poskytovanie zamestnania nepochybne prináša. Sme skutočne doma v oblasti pracovných zmlúv, diskriminačných nárokov, mzdových sporov a odborových rokovaní.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexný právny servis pre zamestnávateľa
  • príprava kolektívnych zmlúv a zastupovanie zamestnávateľa pri rokovaní s odbormi, ako aj pri riešení kolektívnych sporov
  • príprava a revízia vnútorných predpisov zamestnávateľa – štruktúra vzájomných vzťahov, nastavenie kontrolných mechanizmov a pod.
  • zastupovanie v súdnych konaniach o určení neplatnosti ukončenia pracovného pomeru
  • právne služby týkajúce sa zákazu konkurencie – konkurenčné doložky, vrátane následného postupu pri ich porušení
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na pracovné právo

Naša advokátska kancelária má niekoľko odborníkov na pracovné právo, ktorí majú bohaté skúsenosti s poradenstvom a zastupovaním klientov v oblasti pracovného práva a sú vyhľadávanými autormi posudkov a expertíz v tejto oblasti. Preto neváhajte a zverte svoj prípad nášmu skúsenému tímu.

Náš individuálny prístup nám umožňuje rýchlo a flexibilne riešiť problémy zamestnancov, ktorí sa ocitli v zložitej právnej situácii.

Vďaka našej širokej špecializácii vás môžeme podporiť aj v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, ktoré sú neodmysliteľne spojené s pracovným právom.