Pohľadávky, exekúcia a insolvencia

Či už ste na strane dlžníka alebo veriteľa, musíte konať rýchlo. Vymáhanie pohľadávok, vypracovanie insolvenčného návrhu, zastupovanie v insolvenčnom konaní sú bežné problémy, ktoré pomáhame našim klientom riešiť. Preto neváhajte a zverte svoj prípad do rúk nášho skúseného tímu. Pomôžeme vám s nástrahami insolvenčného a exekučného práva, aby ste mali menej starostí.

Nejčastěji řešené problémy

  • nastavenie princípov vymáhania pohľadávok priamo u klienta podľa jeho možností a požiadaviek, aby pravdepodobnosť nutnosti ďalšieho vymáhania bola minimalizovaná
  • zastupovanie pri vymáhaní nárokov na náhradu škody a nárokov z bezdôvodného obohatenia
  • zabezpečenie komplexného riešenia agendy hromadného vymáhania pohľadávok
  • komplexné právne služby súvisiace s problematikou zmenkového práva (vystavovanie zmeniek, ich vymáhanie, zastupovanie v nachádzacom a exekučnom konaní)
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na konkurzné a exekučné právo

Náš špecializovaný tím má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom a zastupovaním pri vymáhaní a vymáhaní pohľadávok. Členovia nášho tímu sú pripravení poradiť vám rýchlo a profesionálne. Budú za vás bojovať počas celého procesu exekúcie. Vďaka dlhodobej spolupráci s osvedčenými súdnymi exekútormi vám pomôžu efektívne a účinne vymáhať vaše dlhy.

Právoplatný rozsudok súdu často nestačí na úspešné vymáhanie dlhu. V takýchto prípadoch nás neváhajte kontaktovať. Písanie návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučných konaniach je pre nás každodennou praxou, a preto patríme k najlepším v tejto oblasti. Dlhodobo spolupracujeme s osvedčenými a efektívnymi exekútorskými úradmi, aby sme našim klientom zabezpečili rýchle a efektívne vymáhanie ich pohľadávok. 

Poskytujeme aj právne poradenstvo v prípadoch hroziacej alebo neoprávnenej exekúcie a náhrady škody s ňou spojenej. Riešime aj nepríjemné situácie, ako je napríklad neoprávnené zabavenie majetku podaním žaloby na exekúciu. Poskytujeme tiež pomoc pri spísaní notárskej zápisnice s priamou vykonateľnosťou.