Obhajoba v trestnom konaní

Spojte sa s nami

Neviete, kam patrí Váš prípad, alebo ste ho nenašli na našich webových stránkach? Kontaktujte nás a my vymyslíme, ako Vám môžeme pomôcť .

Bolo vám oznámené obvinenie (uznesenie o začatí trestného stíhania) zo spáchania trestného činu alebo na vás bola podaná obžaloba na súde? Zadržala alebo zatkla vás alebo niekoho z vašich blízkych polícia? Náš tím právnikov s dlhoročnými skúsenosťami s obhajobou vo všetkých fázach trestného konania vám rád poradí.

Trestné stíhanie je v mnohých ohľadoch náročné tak pre obvineného (respektíve obžalovaného), ako aj pre jeho rodinu a blízkych. Sme pripravení poskytnúť vám potrebnú právnu podporu a pomoc v trestnom konaní tak, aby táto mimoriadna životná situácia bola pre vás pokiaľ možno čo najmenej zaťažujúca.

Aké otázky zvyčajne riešime pre klientov v súvislosti s obhajobou v trestnom konaní?

 • Aké mám práva a povinnosti v trestnom konaní (právo nahliadnuť do trestného spisu, právo účasti na úkonoch v trestnom konaní, právo predkladať návrhy na doplnenie dokazovania atď.)?
 • Bol/a som obvinený/obvinená zo spáchania trestného činu, čo mi hrozí?
 • Osoba mne blízka sa nachádza vo väzbe, ako jej môžem pomôcť?
 • Ako postupovať v prípade zadržania alebo zatknutia?
 • Ako postupovať v prípade obvinenia z trestného činu, a najmä ako sa efektívne brániť proti obvineniu z trestného činu?
 • Ako sa dohodnúť so štátnym zástupcom o vine a treste?
 • Ako sa dohodnúť s poškodeným na náhrade škody a pokúsiť sa dosiahnuť ukončenie trestného konania tak, aby som nebol/a odsúdený/á, potrestaný/á a nemal/a tak záznam v trestnom registri?
 • Ako môžem navštíviť osobu vo väzbe a prediskutovať s ňou okolnosti jej trestného stíhania a stratégiu obhajoby?
 • Aké práva a povinnosti má osoba vo väzbe?
 • Zastupovanie obžalovaného pred súdom
 • Ako podať návrh na prepustenie osoby z väzby alebo návrh na nahradenie väzby inými prostriedkami (napr. kaucia, elektronický náramok atď.)?
 • Príprava odvolania proti rozhodnutiu súdu
 • Príprava ústavnej sťažnosti
 • Zastupovanie firiem v trestných konaniach
 • Náhrada škody a zadosťučinenie v prípade nespravodlivého rozsudku
 • Dokazovanie neviny

Tím sekcie

Kto sa vašim prípadom bude zaoberať?