Občianske právo

Občianske právo je základom súkromného práva a my považujeme za svoju profesionálnu povinnosť dokonale ho poznať. Či už riešite hmotnoprávne občianskoprávne otázky, alebo ste sa ocitli vo víre občianskoprávneho sporu, sme tu pre vás. Statusové otázky, dedičské právo, vlastnícke práva, spotrebiteľské práva a občianskoprávne záväzky máme ako na dlani. Vieme, že súdny spor s protistranou môže byť stresujúci a únavný. Pre váš pokoj sa obráťte na našich skúsených advokátov a zatiaľ sa môžete sústrediť na svoje radosti, zatiaľ čo svoje starosti prenecháte nám.

Nejčastěji řešené problémy

  • právne poradenstvo a zmluvné konania týkajúce sa vecných práv (prevody vlastníctva, zádržné právo, záložné právo, práva zodpovedajúce vecným bremenám)
  • komplexný právny servis pri uplatnení práv z titulu zodpovednosti za škodu či bezdôvodného obohatenia
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva slobodného prístupu k informáciám
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na občianske právo