Právo nehnuteľností

Investovanie do nehnuteľností je zásadné rozhodnutie, či už kupujete byt, dom alebo pozemok na osobné použitie alebo ako investíciu. Znamená to prejsť mnohými právnymi a finančnými úvahami, ktoré môžu byť zdĺhavé a zložité. To isté platí, ak nehnuteľnosť prenajímate alebo sa púšťate do veľkého developerského projektu. V tomto prípade môže skúsený advokát poslúžiť ako neoceniteľný partner pri navigácii v zložitých transakciách s nehnuteľnosťami a pri ochrane vašich záujmov.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexné právne služby týkajúce sa nehnuteľností
  • príprava dokumentácie súvisiacej s predajom a iným právnym nakladaním s nehnuteľnosťami 
  • príprava dokumentácie súvisiacej s prenájmami bytových, kancelárskych, obchodných a priemyselných priestorov
  • právny rámec financovania projektov nehnuteľností vrátane zaistenia
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo nehnuteľností

Realitnou transakciou vás prevedieme od začiatku až do konca. Okrem prípravy potrebnej zmluvnej dokumentácie zastupujeme našich klientov aj pri rokovaniach alebo konaniach na katastrálnych alebo stavebných úradoch, poskytujeme znalecké posudky a zastupujeme klientov pred daňovými úradmi. Samozrejme, poskytujeme aj advokátsku starostlivosť.

Právne služby v oblasti developerských projektov poskytujeme klientom od prvotnej analýzy právneho stavu nehnuteľností, tzv. právnej previerky, cez následné nastavenie právneho rámca medzi investorom a zhotoviteľmi, zastupovanie v súvisiacich správnych konaniach až po konečné nastavenie právnych vzťahov pri ukončení projektu, ako aj pri prípadnom predaji tretím osobám.

Právu nehnuteľností sa venujeme od samého začiatku existencie našej advokátskej kancelárie. Stáli sme za realizáciou mnohých veľkolepých developerských projektov, za prevodom tisícov nehnuteľností. Náš tím má rozsiahle a dlhoročné skúsenosti a znalosti potrebných právnych aspektov transakcií s nehnuteľnosťami vrátane akvizičných procesov, výstavby a financovania. Naši odborníci sú tiež vyhľadávanými autormi stanovísk publikovaných v odbornej a aktuálnej literatúre.