Európske a medzinárodné právo

Keď sa občania Českej republiky v roku 2003 v celoštátnom referende rozhodli vstúpiť do Európskej únie, získali sme mnohé výhody vyplývajúce z členstva. Na druhej strane sme sa však zároveň dobrovoľne zaviazali rešpektovať legislatívu vydanú Európskou úniou. Legislatíva vydaná v našej krajine tak dnes tvorí len časť českého právneho poriadku a neznalosť legislatívy EÚ sa rozhodne nevypláca. Môžete sa však spoľahnúť, že vás zložitou sieťou právnych predpisov prevedieme.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže s medzinárodným prvkom
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti medzinárodných arbitráží
  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie s medzinárodným prvkom
  • uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v Českej republike
  • právne služby v oblasti práva Európskej únie
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo EÚ a medzinárodné právo