Cenné papiere

Cenný papier se obecně definuje jako listina, s ktorou je spojené právo takým spôsobom, že ho nemožno uplatniť alebo previesť po vydaní cenného papiera bez tejto listiny. Predpokladáme však, že táto definícia vám v praxi veľmi nepomôže, ale obyčajný papier, ktorý má náležitosti cenného papiera, vám môže narobiť vrásky na čele. Ak však poznáte pravidlá hry, cenný papier môže byť užitočným nástrojom. Či už sa váš problém týka zmeniek, akcií alebo dlhopisov, nechajte si poradiť od skúsených právnikov.

Nejčastěji řešené problémy

  • komplexné právne služby týkajúce sa cenných papierov a nakladania s nimi
  • vydávanie a emitovanie cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky, šeky)
  • komplexný právny servis súvisiaci so zmluvnou agendou týkajúcou sa cenných papierov (prevodné a obstarávateľské zmluvy, zmluvy o úschove a správe)
  • komplexné právne služby týkajúce sa premien podoby a zastavenia cenných papierov
Odborníci na vaší straně

Naši odborníci na právo cenných papierov