Delikty

Porušení mimořádných opatření přijatých Vládou ČR nebo Ministerstvem zdravotnictví ať již v režimu krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví může být přestupkem, za který může být pachateli uložena pokuta až do výše 3.000.000,- Kč.

Spáchání jakéhokoli trestného činu za krizové situace je obecně přitěžující okolností.

V případě některých trestných činů pak jejich spáchání za krizové situace nebo jiné události vážně ohrožující život a zdraví lidí odůvodňuje uložení přísnějších trestů. Jedná se o ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (i z nedbalosti), krádež, zpronevěru, podvod, lichvu a šíření poplašné zprávy.

Koronavirové onemocnění COVID-19 bylo rovněž nařízením vlády zařazeno do seznamu nakažlivých lidských nemocí, jejichž šíření (třeba i z nedbalosti) může být také trestným činem.